Xuất khẩu lao động Nhật BảnXuất khẩu lao động sang NhậtXuất khẩu lao động Nhật

Trà Vinh hỗ trợ các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động. Tỉnh Trà Vinh đã có các chính sách hỗ trợ về nhiều mặt.
Cụ thể, chính quyền tỉnh Trà Vinh đã thông qua đề án Hồ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020.

Đề án và phạm vi hỗ trợ các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động

Người được hưởng lợi từ đề án hỗ trợ các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động là thân nhân của của thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; người hưởng chính sách như thương binh, mất sức lao động 21% trở lên; con của Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang; con của người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân huy chương; lao động thiểu số; hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.

Trà Vinh hỗ trợ các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động
Trà Vinh hỗ trợ các đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động

Các đối tượng này được hỗ trợ 3 triệu đồng/người với khóa học nghề ngắn hạn dưới 12 tháng. Mức hỗ trợ tương tự được áp dụng với các khóa học ngoại ngữ. Trong trường hợp nâng cao kiến thức, tay nghề để đi xuất khẩu lao động thì mức hỗ trợ là 530.000/người.

Trong quá trình học nghề để đi xuất khẩu lao động. Các đối tượng này cũng được hỗ trợ tiền ăn. Hỗ trợ chi phí đi lại áp dụng với quãng đường từ 10 km trở lên với vùng sâu vùng xa, 15km trở lên với các vùng còn lại. Mức hỗ trợ tương đương 3000/km và không quá 400.000 đồng.

Các đối tượng chính sách được vay tiền để đi xuất khẩu lao động

Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ, chính quyền tỉnh Trà Vinh cũng xây dựng các phương án cho các đối tượng chính sách vay vốn để đi xuất khẩu lao động. Mức vay tùy thuộc vào hợp đồng lao động và khả năng trả nợ của người vay. Tuy nhiên, mức vay này không vượt quá 50 triệu đồng/người.

Với các chính sách này, chính quyền tỉnh Trà Vinh hi vọng các đối tượng chính sách có cơ hội được đi xuất khẩu lao động. Đây là con đường thiết thực để các đối tượng này xóa đói, giảm nghèo và tiến tới làm giàu.

Xem thêm   Xuất khẩu lao động tại Nam Định: Hướng làm giàu bền vững

Tags: ,,,,,,,

Bình luận của bạn