Xuất khẩu lao động Nhật BảnXuất khẩu lao động sang NhậtXuất khẩu lao động Nhật

Người đi xkld tham gia bảo hiểm xã hội

Chính sách người đi xkld tham gia bảo hiểm xã hội là một trong những nội dung chính sẽ được thảo luận tại Diễn đàn ASEAN lần thứ 9 diễn ra vào 9-10/10 tới tại Lào. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội về chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm có tới khoảng 100.000 người đi làm việc ở nước ngoài nhưng tại sao chỉ có hơn 3.000 người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Luật mới cho người đi xkld tham gia bảo hiểm xã hội

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội
Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội quy định từ đầu năm 2016, tất cả lao động đi làm việc ở nước ngoài dù đã đóng hay chưa bhxh trước đó sẽ phải tham gia. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chỉ tham gia hai chế độ hưu trí và tử tuất. Chỉ có khoảng ​hơn 3.000 người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi tham gia lao động ở nước ngoài. 

Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2006 quy định. Chỉ những người trước khi đi xkld tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới thuộc đối tượng phải tham bhxh trước khi đi. Năm 2016, khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực đã mở rộng thêm tất cả đối tượng người xkld tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đến hết năm 2015 khi vẫn áp dụng các quy định cũ. Có khoảng trên 2.000 người tham gia bhxh bắt buộc đến nay con số này tăng lên trên 3.000 người. Trước đây nhóm đối tượng xkld tham gia bảo hiểm chủ yếu là đối tượng lao động nông thôn.

Lo lắng của người đi xkld tham gia bảo hiểm xã hội

Xkld cần biết về tham gia bảo hiểm xã hội
Xkld cần biết về tham gia bảo hiểm xã hội

Nhiều người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài lo lắng. Nếu không tham gia bhxh bắt buộc vì không có đủ điều kiện thì sẽ không được đi xkld. Nhưng trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Không quy định cấm người lao động nếu không tham gia bhxh thì không được đi nước ngoài làm việc.

Người xkld tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt. Người lao động có thể chọn đóng một lần cho 3 tháng, 6 tháng. Thậm chí có thể đóng một năm hoặc một lần cho cả thời hạn hợp đồng. Khi làm việc nước ngoài chưa đóng trở về có thể đóng bảo hiểm cho cả thời gian hợp đồng. 

Cách giải quyết vấn đề BHXH cho xuất khẩu lao động

Xkld tham gia bảo hiểm xã hội
Xkld tham gia bảo hiểm xã hội

Trước khi đi người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phải đóng 22% trên tiền lương. Đóng bảo hiểm xã hội của lao động làm việc ở nước ngoài là 2 lần tiền lương cơ sở. Nền tiền lương đóng sẽ là 2.420.000 đồng.  Mỗi tháng người lao động tiết kiệm, dành khoảng hơn 500.000 đồng/tháng để lo cho tuổi già.

Người lao động có thể đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để trang trải. Những khoản tiền phải đóng trước khi đi nếu gặp khó khăn. Đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc rồi thì tham gia bảo hiểm xã hội dựa trên nền tiền lương đã đóng trước đó.

Tags: ,

Bình luận của bạn