Xuất khẩu lao động Nhật BảnXuất khẩu lao động sang NhậtXuất khẩu lao động Nhật

Những điều kiện để đi xuất khẩu lao động

Những điều kiện để đi xuất khẩu lao động

Thị trường đi xuất khẩu lao động được nhiều người quan tâm. Nhưng để đủ điều kiện đi thì chúng ta cần tìm hiểu rõ. Những điều kiện như người lao động tự nguyện, đủ sức khỏe, trình độ ngoại ngữ, không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh là những điều kiện người lao động phải đáp ứng.

Quy định về hình thức xuất khẩu lao động

Theo Luật Người lao động Việt Nam quy định đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức như sau:

Người đi xuất khẩu lao động
Người đi xuất khẩu lao động

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

Hợp đồng cá nhân.

Tùy hình thức đi làm việc ở nước ngoài nêu trên mà người đi xuất khẩu lao động phải đáp ứng các điều kiện tương ứng. 

Năng lực mà người lao động cần để đi xuất khẩu lao động

Theo quy định điều kiện để người lao động đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau:

Đáp ứng đủ sức khoẻ để đi xuất khẩu lao động
Đáp ứng đủ sức khoẻ để đi xuất khẩu lao động

Để đi xuất khẩu lao động phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. Và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động. Đủ sức khoẻ theo quy định pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường hợp di xuất khẩu lao động theo hợp đồng cá nhân

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây theo quy định của nhà nước:

Đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng cá nhân
Đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng cá nhân

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động. Người đi xuất khẩu lao động có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt.

Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú.

Tags: ,,

Bình luận của bạn