Xuất khẩu lao động Nhật BảnXuất khẩu lao động sang NhậtXuất khẩu lao động Nhật

Đi xuất khẩu lao động người lao động sẽ được vay 100% chi phí

Chính sách hỗ trợ người lao động khi đi xuất khẩu lao động  sẽ được vay 100% chi phí khi thuộc diên chính sách

Kể từ hôm ngày, 1-9, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm – trong đó có một số quy định mới về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài. cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và NLĐ từ Quỹ quốc gia về việc làm – sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, NLĐ được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Đối tượng vay vốn đi xuất khẩu lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và NLĐ là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo quy định hiện hành. Còn NLĐ thuộc hộ cận nghèo, NLĐ là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm.

Mức vay vốn đi xuất khẩu lao động đối với hộ cận nghèo, NLĐ là thân nhân của người có công với cách mạng theo hợp đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa NLĐ và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các đối tượng còn lại được vay theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

xuất khẩu lao động nhật bản 2017

Lao động diện chính sách được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Về cho vay ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và NLĐ từ Quỹ Quốc gia về việc làm, theo nghị định, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh không còn đối tượng là chủ trang trại, Trung tâm Giáo dục Lao động – Xã hội. Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay vốn ưu đãi, bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Cơ sở sản xuất kinh doanh đồng thời sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật; dân tộc thiểu số; người khuyết tật và người dân tộc thiểu số được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được hưởng mức lãi suất vay vốn ưu đãi bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, tương đương 3,3%/năm (lãi suất cho vay hộ nghèo đang áp dụng là 6,6%/năm).

Lao động diện chính sách được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Thời hạn cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và NLĐ từ Quỹ Quốc gia về việc làm tối đa là 60 tháng thay vì quy định theo từng nhóm dự án như trước, thời hạn vay vốn cụ thể do ngân hàng và đối tượng vay vốn thỏa thuận. Về mức vay vốn, nghị định đã nâng mức tối đa từ 500 triệu đồng/dự án lên 1 tỉ đồng/dự án và không quá 50 triệu đồng/NLĐ được tạo việc làm (trước đây không quá 20 triệu đồng/việc làm mới). Việc sử dụng Quỹ Quốc gia về việc làm nhằm tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thay vì nhằm thu hút tạo việc làm mới như trước đây. Điều này tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trong cả nước có thể tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Bình luận của bạn